Почетна КУЛТУРНА ПОЛИТИКА Knjiga o umeću ljubavi i stvaranja

Knjiga o umeću ljubavi i stvaranja

by pera

Knjiga Katarine Roringer Vešović, “Zemaljsko i sveto u ljubavi”, nedavno objavljena sa znakom beogradskog “Arhipelaga”, govori o umeću ljubavi i stvaranja.

Prateći misaone i stvaralačke preokupacije Dragana Stojanovića, ova studija stavlja u središte istraživanja večno pitanje šta je ljudska sreća i kako se ona postiže. Knjiga se bavi etičkim problemom kako treba živeti da bi se čovek osećao egzistencijalno ispunjen, i kakvu ulogu u tome igraju lepota, ljubav i umetnost.

To je knjiga o čoveku u naporu ka sebi, koji traži smisaona uporišta u savremenom svetu kojim dominiraju pitanja privrede, tehnike i ratovanja. Ona pokazuje zašto je život usmeren na uvećavanje moći i potrošnju prazan i pust. Knjiga podseća na humanističke vrednosti i njihov gubitak, ukazujući na izvitoperenosti doba neoliberalizma i potrebu za novim dobom prosvećenosti, kako bi bolja strana u čoveku ponovo došla do važenja.

Studija Katarine Roringer Vešović daje panoramu njegovog celokupnog opusa, koji je izvan onog što već dugo dominira našom književnom scenom. Knjiga želi da podseti da srpska kultura u Stojanoviću, profesoru emeritusu na beogradskom “Filološkom fakultetu”, ima autora velikog formata, s mnogostrukim talentima i ulogama. Javnosti je on poznat pre svega kao pisac knjiga o Tomasu Manu, Dostojevskom i Andriću, a delimično kao filozof-esejista i prevodilac. Ova studija želi da skrene pažnju na u javnosti gotovo nepoznato pesničko i romansijersko delo Dragana Stojanovića, kao i na važnu ulogu slikarstva u njegovom delu.

Katarina Roringer Vešović je esejistkinja, književna i pozorišna kritičarka, autorka drama, prevodilac. Objavljuje na srpskom i nemačkom jeziku. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala u Beogradu, na “Filološkom fakultetu”, a u Beč, gde i danas živi, došla je pre dvadesetak godina zbog rada na studiji o austrijskom piscu Robertu Muzilu. Dobitnica je više austrijskih i nemačkih stipendija za naučni  rad i prevodilaštvo.

IZVOR:DANAS