Почетна Актуелно Фирма Бекамент угрозила изворе минералне воде у Аранђеловцу

Фирма Бекамент угрозила изворе минералне воде у Аранђеловцу

by pera

Неконтролисана експлоатација камена од стране компаније Бекамент,  на планини Венчац и  учестала минирања, раскопавања, испуштања штетних и отпадних материја у води, ваздуху и тлу, довеле су до уништавања природне средине и готово нестајања планине Венчац.
Овакво понашање и изазивање еколошке катастрофе на подручју Аранђеловца и његове околине може имати несагледиве последице, а од којих се истиче и загађење извора минералне воде, по којима је Аранђеловац познат.

Резерве минералних вода на подручју Аранђеловца одређене су на бази одговарајућег “Закона о јединственом начину утврђивања, евидентирања и прикупљања података о резервама минералних сировина и подземних вода и о билансу тих резерви” по “Правилнику о класификацији и категоризацији резерви подземних вода и виђењу евиденције о њима”.
Елаборат о резервама минералних вода на подручју Аранђеловца урадио је Рударско-геолошки факултет – Институт за хидрогеологију, а аутори су др Будимир Филиповић, ред проф. и др Милојко Лазић, ванред. проф.
Овим елаборатом издвојена су три експлоатациона поља и то
1. Експлоатационо поље “Књаз милош”2. Експлоатационо поље “Расадник”3. Експлоатационо поље – село Бања
Ми ћемо се сада дотаћи експлоатационог поља “Село Бања”, које се налази на југоисточном делу истражног простора у подножју Венчаца и заузима површину од  око 2 километра квадратна. Из овог поља експлоатишу се маломинерализоване воде преко бунара CB5. Издашност извора је око 15 литара у секунди. С обзиром на степен истражености, хемизам и квалитет, ове количине минералне воде увршћене су у А категорију резерви.
Што се  тиче овог поља у елаборату се наводи да је његова заштита “нешто неповољнија” , јер се обавља преко бунара CB5, а на површини је развијена пољопривредна делатност што представља опасност по очување квалитета минералних вода.
Можемо само замислити шта се дешава са водом у експлоатационом пољу “Бања” када ископавања на Венчацу од стране фирме Бекамент достижу свој максимум и планина из дана у дан све више нестаје. Подсећамо, да је због минирање ове фирме врх планине смањен за више од 13 метара.
Подсећамо и на извор стоне минералне воде “Књаз Милош” – Извор “Венчац” и постављамо питање да ли овакво уништавње планине Венчац изазива и физичко хемијске промене на овом извору.
Извори минералне воде и сама флаширана вода Књаз Милош су познати у свету због специфичне геолошке грађе терена и његовог састава који укључује мермер, гранит и слабоферметисани кречњак и алевролит који се налазе на источним падинама планине Венчац.
Посебно треба истаћи и значај тектонике у формирању слабоминералних вода, нарочито у масиву Венчаца. Захваљуући интензивној тектоници у оквиру мермера се акумулирају значајне количине вода.
Какав је утицај уништавања планине Венчац на изворе минералне воде Књаз Милош до сада нико није дао одговор. Власт у Аранђеловцу се не оглашава на бројна упозорења да ће се ускоро догодити еколошка катастрофа уколико фирма Бекамент настави са неконтролисаним ископавањем на планини и њеним уништавњем.
Инспекције такође ћуте. Сви се праве глуви и неми због блиских веза браће Чоловић власника ове фирме са високим функционерима СНС-а.
Да ли ће нестати једна планина и минерална вода по којој је Аранђеловац постао светски познат, сазнаћемо ускоро.

Зелена патрола