Pošteni nalazač posla

by pera

Jedan čovek pronašao posao, pa odlučio da, kao svaki pošten nalazač, isti vrati vlasniku. Otišao do obližnjeg javnog preduzeća, te pokucao direktoru na vrata.

– Dobar dan, je li ovo vaš posao? – upita čovek.

– Jeste! Zapravo, nije moj, nego moje svastike, ali to vam je isto, porodična vrednost, znate. Kako ste ga pronašli?! – otpozdravi direktor ushićeno.

– Preko veze – odgovori čovek.

– Bogu hvala i nebesima! Već sam mislio da sam ga zauvek izgubio! A tražio sam ga u svim oglasima sveta! Mogu li nekako da vam se odužim? Jeste li za kaficu? – upita direktor.

– Hvala, ne treba ništa, to je bila moja građanska dužnost – odvrati čovek. Posle je prodao račun za struju upola cene i ceo dan se častio šampitama.

akuzativ.com